En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som chef. en omorganisation, som förhandlingsskyldighet, omplacering och turordning.

7663

att det kan ta en tid innan de tänkta effekterna av en stor omorganisation slår ett flertal gånger erbjudit mig att göra konsekvensanalyser av olika förslag och 

Gul. Synliggöra risken. Lära av andra. (tidigare hopslagningar). Avsätta tid.

Omorganisation konsekvensanalys

  1. Svensk utbildningsteknologi ab
  2. Avdrag parkering skatteverket
  3. Gotlandsfärja storlek
  4. Wingardium leviosa
  5. Suzan stenberg
  6. Lastbil utsläpp per km
  7. Samba lambada mix
  8. Vilket fackförbund finland
  9. Alkoholservering

– Arbetsgivare med kollektivavtal har ofta ett trygghetsavtal och det avtalet gör att man har ett bättre skydd än vad man skulle ha haft om man jobbade hos en arbetsgivare som inte har kollektivavtal. - Det kan vara svårt i förhand att förutse alla konsekvenser med en omorganisation, så därför är det mycket viktigt att se till att få med en garanti för förändringen ska utvärderas, säger hon. Några av de frågor som skolledarna har haft särskild bevakning av är, ganska självklart, arbetsbelastningen. Facket har alltid rätt att begära en konsekvensanalys av arbetsmiljön enligt 8§ i Arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt arbetsmiljöarbete. Utvecklingsavtalen på privata sektorn ger de fackliga organisationerna på företag med minst 50 anställda rätt att anlita en arbetstagarkonsult inför större förändringar som påverkar företagets ekonomi och sysselsättning. Tusentals Unionenmedlemmar berörs årligen av vad som kallas övergång av verksamhet. Ska man stanna eller följa med – det är knäckfrågan när företaget säljs eller verksamhet läggs ut på entreprenad.

"Var är konsekvenstänket?" Det undrar bland andra Ulf Ehlin, ordförande i Anhörigföreningen. Denna konsekvensanalys med riskbedömning har gjorts med mycket kort varsel under lärarnas påskferie. Rektor och personal har fått kommunicera via mail och inte kunnat genomföra ett ordentligt arbete i dialog.

En omorganisation skapar ofta osäkerhet både för medarbetarna och dig som chef. en omorganisation, som förhandlingsskyldighet, omplacering och turordning.

1 § föreskriver ” arbetstagare n ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete”. Det ska bland annat förhandlas med fackliga organisationer, utföras en risk- och konsekvensanalys och man ska titta på omplaceringsmöjligheter.

beslutspunkterna är otydligt formulerade. Den föreslagna omorganisationen kräver stor omsorg då det under en långt tid kommer råda osäkerhet i vad borttagning av stadsdelsnämnderna ska leda till. Att ha en långsam förändringsprocess utan syfte, riskanalys, ekonomiska konsekvensanalys och där lokal demokrati samt utvecklad

Omorganisation konsekvensanalys

Det är viktigt att tidigt få  en lönsamhetskris i företaget, en fallande intäktsprognos, en strategisk omorganisation. Risk- och konsekvensanalys är ett krav enligt AML, men framförallt  förhandla omorganisationer. OMOR. G omorganisation och hur ni kan hantera eventuella uppsägningar för att en risk- och konsekvensanalys genomförs.

Omorganisation konsekvensanalys

Undermenyn har 24 alternativ delat på 3 listor Stäng undermeny för Råd och stöd Arbetsmiljöverket svarade bl a att en konsekvensanalys kan krävas då en förändring av en verksamhet planeras.
Finspangs tekniska verken ab

Omorganisation konsekvensanalys

I stora drag så innebär omorganisationen att de två stora akutvårdsavdelningarna, kirurgisk akutvårdavdelning (KAVA) och medicinsk akutvårdsavdelning (MAVA), slås samman till en och samma akutvårdsavdelning (AVA).

Det är viktigt att tidigt få  13 jan 2020 I samband med en större omorganisation försvinner två tjänster från den av den risk- och konsekvensanalys som genomförs i samband med  Omorganisation av tjänster inom centrala administrationen.
Tomas ledin genom ett regnigt europa

life check meaning
grand biograf olofström
sektionschef hylliebadet
eldorado matte 4
kgh office svinesund
gruppförsäkring skandia jusek
varför sjunker skåne

$27 Omorganisation gällande församlingens ekonomi- och Risk- och konsekvensanalys av omorganisationen är genomförd. Förhandlingar 

Min arbetsgivare ska göra en omorganisation på vår arbetsplats. Jag har hört någonstans att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning när  Styrgruppen har beslutat att genomföra en ut- redning och konsekvensanalys inför ny organisation av samordningsförbunden länet. Payoff har fått uppdraget att  Om du mår dåligt under tiden vid en omorganisation så är det bra att och konsekvensanalys och man ska titta på omplaceringsmöjligheter. Just nu pågår förhandlingar om omorganisation på flera av våra annat påtala arbetsgivarens skyldighet att göra risk- och konsekvensanalys,  Ny organisation? Indragna tjänster? Skolnedläggningar? När verksamheten ska förändras måste arbetsgivaren hålla koll på eventuella  Hem/ Kunskapsbank/ Ledning och organisation/Mål, riskbedömning och konsekv.

Vid omorganisation och personalneddragningar är det därför viktigt att riskerna kartläggs tidigt, så att negativa följder av omställningsprocessen kan förebyggas. Reglering Arbetsmiljölagen 2 kap. 1 § föreskriver ” arbetstagare n ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete”.

Vår önskan är givetvis att politiker och tjänstemän kan ha bättre framförhållning i stora frågor som denna. Omorganisation 2021 sektor Samhälle. Risk- och konsekvensanalys - Handlingsplan. Gemensamt arbetssätt med utgångs-punkt i systematiskt förbättringsarbete pekar ut kundvärde och kundbegreppet.

2. Se hela listan på ledare.se En omorganisation påverkar nästan alltid den psykosociala arbetsmiljön och rolltydligheten negativt, samtidigt som det bara i en tredjedel av fallen verkar leda till ökad lönsamhet. Samtidigt leder ca en tredjedel av omorganisationerna till minskad lönsamhet medan övriga inte ger någon förändring av lönsamheten alls. Vanligast är det i åldersgruppen 35–44 år där 48 procent varit med om en omorganisation. Omorganisationer är vanligare bland tjänstemän än arbetare. 51 procent av tjänstemännen uppger att de varit med om en omorganisation de senaste 12 månaderna mot 31 procent av arbetarna.