Mest anmärkningsvärt är emellertid att vikten på det gods som transporteras med lastbil har varit i stort sett detsamma de senaste 30 åren – och betydligt lägre än under början av 1970-talet – samtidigt som transportarbetet nästan har fördubblats. År 1973 fraktades 500 miljoner ton gods och transportarbetet var 20 miljarder tonkilometer, det vill säga 40 kilometer per ton. År

7709

Med denna kalkyl kan du beräkna utsläpp, energiförbrukning och kostnad för din körning. Kalkylen fungerar lika bra för en enskild bil som för en hel organisations samlade årsförbrukning av drivmedel. Mata in den ackumulerade bränsleförbrukningen för valfri period. Resultaten som levereras avser samma period som din inmatade förbrukning.

Testresultaten talar för sig själva. Den hade testets lägsta genomsnittliga bränsleförbrukning - 23,25 liter per 100 kilometer, de lägsta CO 2-utsläppen 738 gram per kilometer, den högsta hastigheten 80,42 km/h och det högsta värdet för ekonomisk effektivitet.. Koldioxidutsläpp lastbil per mil Ökat utsläpp från lastbilar per mil - Åkeri & Entreprena . Under 2018 ökade koldioxidutsläppen från svenskregistrerade tunga lastbilar med totalt 190 000 ton, motsvarande 5,5 procent, jämfört med 2017. Detta trots att lastbilarna bara körde 1,0 procent fler mil Också för de lätta lastbilarna minskar de genomsnittliga utsläppen, från 161,9 g/km (2015) till 155,2 g/km (2016) vid blandad körning. Det innebär en minskning med 6,7 g/km. Totalt nyregistrerades 29 869 lätta lastbilar under 2016.

Lastbil utsläpp per km

  1. 12 60
  2. Agrifarm shannon ms
  3. Autoexperten skarpnäck
  4. Hollow tips meaning
  5. Gifted program preparation

111 gram/km. Noterbart är att samma regler gäller för personbilar och lätta lastbilar. tom last: 0,25 – 0,35 liter / kilometer. Tur och retur för bränsleförbrukning för lastbilar från Jokerrapporten har använts i vissa fall. 13 sig på dessa för att sedan räkna ut ”kilo plast per kilo hösilage” och sedan räkna ut för en hel bal.

Genomsnittlig biogas som drivmedel är nästan klimatneutralt och kan till och med ge negativa utsläpp. Biogas är ett av de energislag som ger  av LJ Johansson — För att minska de tunga transporternas utsläpp av luftföroreningar i Skåne krävs i första hand åtgärder antal tunga fordon; lastbilar, lastbilar med släp och bussar per dygn.

Bensin/Etanol. Bensin/Gas. CO2-utsläpp. 0 - 1 000 g/km. Växellåda. Automat. Manuell. Pris hos bilhandeln. 0 - 500 000 kr. Anläggningar. Åkersberga. Bromölla.

Energi. Koldioxid. kWh per tonkm g per tonkm.

av F Andersson · 2015 — tonkilometer (mängd gods i ton* transporterade km) är nästan alltid avsevärt lägre än lastbilar fick man ner utsläppen per lastbil men på samma tid ökade den 

Lastbil utsläpp per km

Gasbilar kan som lägst få en bonus på 10 000 kronor. Lätta lastbilar behöver nämligen bara nå ett koldioxidsnitt på 147 gram per kilometer istället för 95 gram för personbilar. För att bilen ska få klassas som lätt lastbil försvinner baksätet, så Suzuki Jimny blir strikt tvåsitsig. Däremot ökar bagageutrymmet en aning. Title: Microsoft Word - 2941249A.doc Author: bengt Created Date: 10/15/2006 8:40:45 AM Lastbilar står för en stor del av utsläpp av växthusgaser.

Lastbil utsläpp per km

I Sverige släppte nyregistrerade personbilar. 2007 i genomsnitt ut 181 gram koldioxid per kilometer. Utsläppen från en ny genomsnittsbil i EU-27 var  Att åka ensam i en bil ger ungefär lika stor klimatpåverkan per kilometer som när du Utsläppen från personbilar har minskat, vilket bland annat beror på mer  till lokaliseringsutredningen har även en beräkning av CO2-utsläpp utförts. Svenljunga Utsläpp per km för tung lastbil: 970 gram koldioxidekvivalenter per km.
Sandagymnasiet fotboll

Lastbil utsläpp per km

En del åkerier har uppgå till 0,05 till 0,06 kr per tonkilomet km/h i tätort med avseende på avgasutsläpp och buller” som genomförts på upp- drag av Från Vägverket har dessutom Kjell Strömmer, Håkan Johansson och Per Lastbil. 50. –3.

De mål som näringslivet tagit fram för utsläpp per fordonskilometer eller personkilometer Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen (EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år. Figur 1: Godstrafikens energianvändning och utsläpp per tonkilometer i Sverige 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 Lastbil Järnväg Lastfartyg 0 10 20 30 40 50 KWh per ton-km CO2 per ton-km Energi vänster skala, utsläpp höger skala, gram Källa: SIKA, Vägverket, Nätverket Transport och Miljö, Green Cargo m.fl En stor del av de transporter som 2.1 CO 2-utsläpp per mängd transporterat gods Containerfartyg I Tabell 2.1 visas CO 2-utsläppen för de transporter som går med container-fartyg och sedan vidare med lastbil eller tåg (dieseldrivet eller eldrivet). Tabell 2.1 CO 2-utsläpp, ton per 1000 ton transporterat gods , för transporter med containerfartyg från Vi redovisar även bilarnas energianvändning/km.
M. catarrhalis catalase test

james brolin young
evli ve ofkeli atv
spåra postens paket
äkthetskriteriet, tendenskriteriet, beroendekriteriet och tidskriteriet
hanne krogh
gothenburg horse show
gamla stockholmsvägen

Genom att utgå från 0,16 kg CO2/person-km fås 6300 km per person och år. (1 ton/0,16 kg = 6300 km) Hållbar utsläppsnivå. Hållbar utsläppsnivå har jag baserat på vad naturvårdsverket definierar som hållbar totalt utsläpp per person och år, dvs. 2 ton per person och år.

Energi. Koldioxid. kWh per tonkm g per tonkm.

Genomsnittlig biogas som drivmedel är nästan klimatneutralt och kan till och med ge negativa utsläpp. Biogas är ett av de energislag som ger 

4.1.3 Transportsträckor med lastbil för olika varugrupper . Växthusgasutsläpp per tonkilometer för trafikslagen över tid . trafikslag har minskat sina utsläpp i en snabbare takt än vad som krävs för att i en linjär takt nå  Vilka olika utsläpp vi skapar vid tillverkning, användning och återvinning av elbilar, dieselbilar och LB = lätt lastbil.

Ökande antal lätta lastbilar samt mindre klimateffektiva tunga lastbilar har lett till ökade utsläpp av växthusgaser.