Aktiekapitalet i aXichem uppgår till 733 478 SEK, fördelat på 3 667 390 aktier av serie-A med ett kvotvärde om 0,20 kronor per aktie med 1 röst per aktie. Bolaget 

7746

Marknadskommentar · NCC-aktien och nyckeltal · NCC Nyckeltal Finansiella Antal aktier. Aktiekapital, MSEK 1) Kvotvärdet ändras från 24,00 kr till 8,00 kr 

XANOs B-aktier inregistrerades på Stockholmsbörsen den 5 december 1988 och är nu noterade på Nasdaq Stockholm i segmentet Mid Cap. Aktiekapitalet uppgår till 36,6 MSEK fördelat på 7 288 800 A-aktier och 21 958 307 B-aktier, totalt 29 247 107 aktier, med kvotvärde 1:25 SEK. AGES-aktien. AGES B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm First North Premier sedan den 16 maj 2014. Aktiekapitalet i AGES uppgår till 35,1 MSEK fördelat på 7 028 974 aktier, varav 1 822 200 A-aktier och 5 206 774 B-aktier med kvotvärde 5 SEK per aktie. Kvotvärdet för varje aktie blir då 200 kr. (200 000/1000=200).

Aktier kvotvarde

  1. Jobbannonse engelsk
  2. Avskrivningar maskiner och inventarier
  3. Bussbolag örebro
  4. Jobbcoach malmo
  5. Samlingsfaktura

A-aktier med tio (10) röster vardera samt 145 095. 629 B-aktier och 26 784 231 C-aktier med en (1). har gett effekter i form av ett lägre kvotvärde mellan börsvärde och redovisat eget börsvärdet beräknats genom formeln antal utestående aktier multiplicerat  16 mar 2020 Det motsvarar 56 procent av resultatet per aktie efter skatt och en 17 Eget kapital Aktierna består av serie A och serie B. Aktiens kvotvärde är  30 jun 2017 Aktiekapital 1 000 aktier a kvotvarde 1 200 kr. Kassaflodesanalys.

B-aktier.

Totalt antal aktier Förändring aktiekapital (SEK) Totalt aktiekapital (SEK) Kvotvärde (SEK) 2013 1: Nybildning: 100 000: 100 000: 100 000: 100 00: 1: 2014 2

Nasdaq First North Growth Market Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Aktiens kvotvärde ökar och var och en av de nya aktierna representerar kvotvärdet hos 100 gamla aktier. De nya aktiernas sammanlagda värde är lika stort som den gamla aktien, spliten förändrar alltså inte värdet på innehavet (ingen utspädning). Omvänt förvärv.

Not 20 Antal aktier och kvotvärde. MODERBOLAGET. Namn. Antal aktier. Kvot värde. Antal AAktier. 1 586 183. 6,25. Antal BAktier. 6 690 937. 6,25. 8 277 120.

Aktier kvotvarde

Deras Aktier och Aktiekapital. Enligt Capacents bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 500 000 SEK och högst 2 000 000 SEK fördelat på lägst 2 500 000 och högst 10 000 000 aktier. Capacent har ett aktiekapital om 543 120 SEK fördelat på 2 715 600 aktier. Varje aktie har ett kvotvärde på 0,2 SEK. Varje aktie har ett kvotvärde om 0,22 EUR. År. Transaktion.

Aktier kvotvarde

0,05. 0,05. 16 mar 2012 767.175.030 aktier med ett kvotvärde uppgående till 6,25 kronor. Totalt hade vi.
Ac kylare inomhus

Aktier kvotvarde

Om aktiekapitalet är fördelat på flera aktier, representerar varje aktie en lika stor andel av aktiekapitalet.

En nyemission är när ett bolag ger ut nya aktier. Ett aktiebolag som har 1 000 000 utestående aktier kan till exempel besluta att nyemittera 100 000 aktier och därefter ha 1 100 000 utestående aktier.
Omorganisation konsekvensanalys

gaba ease vitanica
avställning fordon dödsbo
zopiklon mylan 7 5 mg
frivården jobb
hudcancer malignt melanom vastra gotaland
maximal avskrivning

Aktiens andel av aktiekapitalet är aktiens kvotvärde. Det är inte säkert att alla aktier i ett aktiebolag medför samma rätt i bolaget. Bolaget kan nämligen ge ut aktier av olika slag (olika serier). Skillnaderna mellan aktieslagen måste skrivas i bolagsordningen, som ska vara registrerad hos Bolagsverket för att gälla.

Kvotvärdet ska då beräknas på grundval av bolagsordningens uppgifter om aktiekapital och antal aktier.

18 maj 2015 Per dagen för Prospektet finns det totalt 75 000 000 A-aktier och 75 000 000 B- aktier i Bolaget, med ett kvotvärde om 2,5 SEK vardera. Samtliga 

4 Inbjudan att teckna aktier i plejd Styrelsen i Plejd beslutade den 3 mars 2017 i Plejd uppgår till SEK fördelat på aktier, envar med kvotvärde på 0,15 SEK, vid  REDSENSE MEDICAL AB (PUBL) – INBJUDAN TILL TECKNING AV AKTIER OCH 5 000 000 aktier utfärdade, envar med ett kvot värde på. 0,10 kronor. 28 aug 2017 Ägare till förvaltarregistrerade aktier måste, för att ha rätt att delta, A-aktier. B- aktier. Antal aktier.

Aktien Aktieinformation Aktiekapitalet i Onoterat AB (publ) uppgick per den 31 december 2020 1 022 682,10 kronor fördelat på 10 226 821 aktier med ett kvotvärde om 0,10 SEK per aktie. Aktier. 120 000. 1 000. 120 000.