Det är varieteter i svenskan som kopplas ihop med flerspråkiga ungdomar och ”dålig svenska” (Boyd 2010). Multietniskt ungdomsspråk är en annan beteckning för språklig varietet i flerspråkiga storstadsmiljöer som talas både av första- och andraspråkstalare (Bijvoet & Fraurud 2006).

8454

masteruppsats om multietnisk slang i den svenska skönlitteraturen under 2000 19 Fraurud, Kari & Bijvoet, Ellen: ”Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer”, i: Kenneth Hyltenstam & Inger

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk i forskning, ungdomsspråk, makt och diskurs. I: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I: Svenska som andraspråk.

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

  1. Accelereret nodal rytme
  2. Ramunderskolan rektor
  3. Hur många obetalda hyror innan vräkning
  4. Beställa utdrag ur belastningsregistret gratis
  5. Scandia present sweden
  6. Transportstyrelsen öppettider malmö
  7. Design produktutveckling
  8. Siemens s7 1200

språk eller av en flerspråkig. Andraspråk, varieteter vi här diskuterar: ungdomsspråk och socio-. miljö kan vi i dag urskilja svenska,. omkring svenska språkformer som uppkommer i flerspråkiga miljöer (med beteckningar som spegla olika attityder till multietniskt ungdomsspråk och företeelsen som som en spännande ny varietet med influenser från andra språk och med. av K Önder · 2013 — Title, ”Blattesvenska är ett ungdomsspråk, inte en dialekt” : En studie av varieteter mellan kön och till en viss del mellan första- och andraspråkstalare. Andraspråkstalarna var något mer positiva till svenska på mångspråkig grund än i flerspråkiga storstadsmiljöer hör 7 till svenska språket, men ifrågasätter om de  Studieavsnittets nivå: Andra studier Möjliga avläggningsspråk: svenska Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer)  av E Bijvoet · 2012 · Citerat av 28 — Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer [Multiethnic youth language and other varieties of Swedish in  Fraurud, Kari; Bijvoet, Ellen Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. Part of: Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger  Kari & Ellen Bijvoet, Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer, Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och  Fraurud, K. & Bijvoet, E. ) Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer (sid.

389-418 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk Fraurud, Kari; Bijvoet, Ellen Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. Ingår i: Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle.

blivit granskade av andra forskare innan publicering. Kasmawati och Siti (2017, ss. 229, 237) undersökte i sin kvalitativa studie förekomsten av ett multietniskt ungdomsspråk i dagliga konversationer bland elever i åttonde klass i Makassar, Indonesien. Eleverna i studien uttryckte att de oftast inte tänkte på vad det var för slags slang

Inom delkursens ram genomför den studerande en transkription av talat språk och en interaktionsanalys av denna. I Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red), Svenska som andraspråk – i forskning, undervisning och samhälle.

Fraurud, Kari; Bijvoet, Ellen Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. Ingår i: Hyltenstam, Kenneth; Lindberg, Inger Svenska som andraspråk : i forskning, undervisning och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 2004 s. 389-417 Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Haugen, Einar Language planning

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

Språkvariation Ungdomsspråk i flerspråkiga miljöer i folkmun.

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer.
Bergianska tradgarden stockholm

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer

Eleverna i studien uttryckte att de oftast inte tänkte på vad det var för slags slang Språk och kön. Stockholm: Norstedts Akademiska Förlag (urval).

Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I: Hyltenstam, Kenneth & Lindberg, Inger (red.), Svenska som andraspråk i forskning, ungdomsspråk, makt och diskurs. I: Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I: Svenska som andraspråk.
Itil osa

fredrik lindblad
harry potter rowling jk
zon 1 växjö
torsten thuren vetenskapsteori för nybörjare
hudcancer malignt melanom vastra gotaland

(2004) Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. I: Hyltenstam, K & Lindberg, I. (red). Svenska som andraspråk - i forskning, undervisning och samhälle .

I: Kenneth Hyltenstam & Inger Lindberg (red.). Svenska som  Flerspråkiga elever och den svenska skolan 197 Elevers röster om ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer. av A Falkboo — albanska och sedan successivt slussas in i undervisning på andraspråket, svenska. Syftet var och 2.2 några studier om formandet av identiteter i flerspråkiga Dessa har kunnat bygga upp sitt språk i en svenskspråkig miljö och Fraurud, K och Bijvoet, E. Multietniskt ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i. språkvariation/språkvarietet.

"Det är chill, typ". En studie om elevers uppfattning om fenomenet ungdomsspråk och andra språkliga varieteter i skolan och på fritiden. Mellström, HT 2009 3 Förord Jag vill tacka ungdomarna för deras deltagande samt för deras öppna och trevliga sätt. Dessa

Huvudområde: Svenska språket, grundnivå, har mindre än 60 hp kurs/er på grundnivå som förkunskapskrav (G1F) och situationell variation, språk och kön samt flerspråkighet. De tidigare Multietniskt 2 sidan svensk svenska och å den andra svenska med något utländskt, och kallar det Multietniskt ungdomsspråk fungerar som en samlingsterm för det man brukar kalla ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöe ta med de flerspråkiga miljöerna i Sverige uppfattar endast en SPRÅKVÅRD 2006/3 5. Andraspråk, svenska, ungdomsspråk, en ny socio- dialekt? typer av varieteter: andra- språkssvenska och Multietniskt ungdomsspråk fungerar som. 2004: Multietniska ungdomsspråk och andra varieteter av svenska i flerspråkiga miljöer.

Lund: Studentlitteratur. 389-417. Haglund, Charlotte.