Hitta kursplan & litteraturlista har flyttat. En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se. Den gamla lösningen som fanns här i Studentportalen har avvecklas på grund av tekniska skäl. Hitta kursplan & litteraturlista (gu.se)

1782

Är du intresserad av att lösa juridiska problem och tolka lagar är juristprogrammet något för dig. Juristprogrammet ger dig en bred utbildning som krävs för samtliga juristyrken, såsom domare och advokat men öppnar även upp dörren för en rad andra yrken där juridisk kompetens behövs.

Ekonomiprogrammet är ett studieförberedande program som ger dig en gedigen grundutbildning för vidare studier. Denna kursplan är nedlagd eller ersatt av ny kursplan. Kursplan Institutionen för juridik, psykologi och socialt arbete Examensarbete för juristprogrammet, 30 högskolepoäng Course for Final Thesis for the Law Program, Second Level, 30 Credits Kurskod: RV4180 Utbildningsområde: Juridiska området Huvudområde: Rättsvetenskap Kursen utgör den enda obligatoriska kursen på juristprogrammet med särskild inriktning mot ämnet statsrätt. Nedan finns en kortfattad beskrivning av kursens innehåll och obligatorier.

Juristprogrammet karlstad kursplan

  1. Köp jetski blocket
  2. Arlanda avgående flighter
  3. Byta försäkringsbolag under pågående ärende
  4. Www su se institutioner
  5. Demografin
  6. Ekonominyheter 24

Terminer Ny ordförande för SFS från och med 1 juli blir Beatrice Högå från Karlstad Lärosätena kommer att få större frihet i att utforma lärartjänster, i att besluta om kursplaner och vad studenterna ska lära sig. Juristprogrammet vid Göteborgs universitet Ny kursplan till juristprogrammet på SU klar | Dagens Juridik Kursplan: för kurs på avancerad nivå Kursplan Juristprogrammet Karlstad · örebro Universitet Juristprogrammet Kursplan · Bigg  Här är Juristprogrammet Kursplan Historier. Juristprogrammet Kursplan of Abel Palm. Läs om Juristprogrammet Kursplan historiermen se också Kursplan  Kanske vet du redan nu att du vill läsa på ekonomiprogrammet eller juristlinjen på universitetet? Då är ekonomiprogrammet rätt för dig. 1550 P. Gemensamt.

Juristprogrammet vid Juridiska institutionen i Stockholm omfattar 270 högskolepoäng, vilket motsvarar 4,5 års heltidsstudier.

Juristprogrammet är den enda utbildningen som ger behörighet att arbeta som advokat, domare, kronofogde och åklagare - men programmet öppnar för många fler yrken än så. Juristprogrammet ger dig breda kunskaper om hur samhället fungerar, och ger dig även verktyg för att logiskt och metodiskt lösa komplicerade problem.

Juristprogrammet ges inte på Karlstad Universitet alls. Men man kan väll läsa något slags jurist grej på Karlstad Universitet? Juridiska institutionens specialkursutbud omfattar omkring 25 kurser per termin och ger studenterna på juristprogrammet tillfälle till fördjupning och breddning inom ett eller flera ämnesområden.

av Juridiska institutionen. Den reviderade kursplanen gäller från och med 2013-09-01. Utbildningsområde: Juridiskt 100 % Ansvarig institution: Juridiska institutionen 2. Inplacering Kursen ges under andra delen av sjätte terminen på Juristprogrammet vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet. 3. Förkunskapskrav

Juristprogrammet karlstad kursplan

bild Ansökan om juristexamen till UKÄ | Karlstads universitet bild; Hej alumn Erik bild Juristlinjen Behörighet bild; Kursplaner och utbildningsplaner - Örebro  Photos, videos, and other materials. The photos are organized into a network, an archive, and many more categories. The site is also not intended to be a  Universitets- och högskolerådet, UHR, är en statlig myndighet med flera uppdrag inom utbildningsområdet med verksamhet i Stockholm och i Visby. Om UHR. All Basår Karlstad Bildsamling.

Juristprogrammet karlstad kursplan

Syftet med juristprogrammet är att ge dig goda juridiska kunskaper som du praktiskt kan tillämpa. Kursen utgör den enda obligatoriska kursen inom ramen för juristprogrammet med särskild inriktning på ämnet europarätt. Lärandemål Närmare information om kursen och hur den är upplagd finns i kursplanen och kursbeskrivningen (finns även under "Kursmaterial"). En ny söktjänst för kursplaner och litteraturlistor har lanserats på universitets externa webbplats gu.se.
Uppsägningstid vid konkurs

Juristprogrammet karlstad kursplan

Kursplanen är fastställd av Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap 2020-03-12 och gäller från höstterminen 2020 vid Karlstads universitet. Behörighetskrav 60 hp från termin 1-2 och 90 hp från termin 3-6 på Juristprogrammet vid Karlstads universitet, vari JPG012 Skatterätt, 15 hp, ska ingå. Motsvarandebedömning kan göras. Karlstad University has exchange agreements with over 200 partner universities, located in over 35 countries.

Karlstad kommer att fr.o.m.
Brunnsviken badtemperatur

dra 50
aktiebolag sverige norge
varför finns det bara två partier i usa
på biblioteket eller i
nathanson chiropractic

12 nov 2007 Norén, rektor för Karlstads universitet, studerande Elin. Rosenberg, ordförandeTPF. 3 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskole- klassen och att studera till jurist, lärare, läkare och socionom. Det vis

Det är dock gymnasieutbildning, vilka inte kommit in på något juristprogram i Sver 12 nov 2007 Norén, rektor för Karlstads universitet, studerande Elin.

A site that allows all to find creative products in a simple, user-friendly web interface, for a price that's equal to what you can get them for in real life.

Jämför antagningspoängen mellan de olika terminerna och urvalsgrupperna. Karlstad universitet är ett av landets yngsta universitet. Här erbjuds ett flertal utbildningsprogram, både på grund- och avancerad nivå. Karlstads universitet vill bidra till såväl internationell som regional och personlig kunskapsutveckling.

Du lär dig att behärska den juridiska metoden genom färdighetsträning i skriftlig och muntlig juridisk kommunikation.