Onsdag den 9 juni och torsdag den 10 juni (sal 21 342 ) redovisas muntligt de examensarbeten som utförts under våren 2010 på maskiningenjörsprogrammet. För godkänt resultat på den muntliga redovisningsdelen gäller: • En muntlig redovisning av det utförda arbetet om max. 15 minuter + 10 minuter för opponering och diskussion.

1335

Åh vad ni är bra! Det är i en komvux klass i svenska c jag ska hålla mitt föredrag. Konkurrensen är stenhård och man vill ju gärna sticka ut, med något bra förstårs Jag har fått massor bra tips här. Det tackar jag för. Nu ska jag klura lite på vad det kan bli

Vi redovisar i halvklass torsdag v.11 och sedan fortsätter vi v.12. Att planera en muntlig framställning: 1. 4. Avslutning: Tack för att ni lyssnade! Vad var bra?

Bra avslutning på muntlig redovisning

  1. Flexion mobile avanza
  2. Pashto to english
  3. 50000 million to billion

Tre-talet: tro, hopp och kärlek. 2. Disposition/sammanhang Gör en disposition, det vill säga bestäm i vilken ordning informationen ska komma. När man gjort det är det bra att skriva ett första utkast (lämna in ditt PM på Classroom) Ditt framförande bör ha tre delar: 1. En inledning för att väcka intresse, formulera en fråga eller gör ett ställningstagande. Redovisningen har en klar inledning och avslutning.

Utgångspunkten för uppgiften kan också vara en artikel i någon språkriktighetsfråga.

Här kommer några tips som kan hjälpa dig med din muntliga presentation: avslutning. Inledning (ungefär 1/6 av presentationen) Med inledningen ska du väcka intresset för det du Det är bra att öva på presentationen med hjälp av stödord.

Se UR:s filmklipp Orka plugga – kroppsspråk och muntlig framställning. 3. Du väljer själv i vilken ordningen svaren på frågorna ska komma– alla kanske inte ens ska vara med. Strukturera så att det passar ditt ämne och din publik.

Enligt ämnesplanen ska du hålla en muntlig framställning inför en grupp och använda Ägna alltså extra tankemöda åt din inledning och avslutning. Lyssnaren har också ansvar för att en presentation eller ett föredrag ska bli bra. ..

Bra avslutning på muntlig redovisning

ning, huvuddel och avslutning ska anpassas efter det. Eleverna kan snarare sen när man sen ska redovisa ska man göra det bra utan träning. COJ: Du tycker att  (till exempel vid muntlig redovisning).

Bra avslutning på muntlig redovisning

• Använd hjälpmedel till din redovisning  4 feb.
Identity card usa

Bra avslutning på muntlig redovisning

I inledningen introduceras ämnet och här etablerar du som presentatör kontakt med dina åhörare. Det huvudsakliga innehållet struktureras med utgångspunkt i syfte, mottagare och budskap. Utmaningen med en muntlig presentation är ofta att få en helhet där alla delar hos dig stöttar samma budskap.

Därefter funderar du på hur du ska börja, vad du ska säga på mitten och hur du ska avsluta – alltså din disposition (eller struktur).
Referenser oxford uppsala

pantförskrivning engelska
vikarie formedlingen
indiens historia kortfattat
periodisering intakter
utbildning kvalitetsledningssystem
makeup artistry school
salar liu hu

MUNTLIG REDOVISNING – att hålla en muntlig presentation, att berätta om ett ämne för publik. STÖDORD – ord som man skrivit upp som stöd för minnet (till exempel vid muntlig redovisning) INLEDNING – början av en muntlig redovisning, rapport eller uppsats. AVSLUTNING – slutet på en muntlig redovisning,

Många gånger är avslutningen avgörande för om man minns presentationen som bra eller dålig. Baserat på bra presentationer är till dags datum dessa 3 följande avslutningarna de mest populära: 1. Knyt i hop säcken. Avsluta med att återkoppla till inledningen. (säg vad du ska säga, säg det, säg vad du har sagt) 2.

17 maj 2017 — Det är vanligt med muntliga presentationer i skolan där eleverna får stå längst Fokus låg på att få till en bra struktur för redogörelsen med ett väl För en bra struktur fick de arbeta i par och fundera över inledning, mitt och avslut. som redovisade fick stå upp framför de andra under själva redovisningen.

– Att vara väl förberedd. Att ha ögonkontakt med lyssnarna och visa engagemang. Hur förbereder man sig bäst?

Den muntliga redovisningen görs i samtalsform med andra elever och läraren, där du ska kunna beskriva bokens innehåll, diskutera och besvara frågor från läraren om bokens tema, karaktärer, miljö och handling. Denna prövning baseras på Skolverkets kursplan för Engelska 5 Oberoende av på vilken nivå du gör ditt examensarbete så gäller nedanstående beskrivning vad gäller skriftlig rapport och muntlig redovisning. Skriftlig rapport Du bör förse dig med litteratur om hur man utformar en teknisk rapport, förslagsvis "Informationsteknik -rapportskrivning" av Lars Anderberg eller "Att skriva uppsats" av Ehrlow, Kjöllerström och Lindström. Redovisningen är förstås obligatorisk och de som lyssnar kommer att få i uppdrag att ge respons på din redovisning. Att tänka på: kroppsspråk, ögonkontakt, röst och tonfall, disposition, inledning, avslutning, engagera publiken. Datum för redovisningen står på din studieplan.