Skrolla ner till kunskapskrav för Moderna Språk för språkval i årskurs 9. Titta på dessa UR-program för att träna upp din studieteknik så du kan lättare utveckla dina kunskaper i Moderna Språk!

436

Kunskapskrav moderna språk åk 7-9 Skapad 2018-10-11 17:54 i Tiundaskolan Uppsala unikum.net. Kommunfavorit kunskapskrav moderna språk, Lgr 11. Uppsala kommun.

Hörförståelse. Förstå och tolka innehållet i talat språk om vardagliga och välbekanta ämnen. Jag kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker jag känner till. Moderna språk Åk9 3 (3) Kunskapskrav Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Kunskapskrav moderna språk

  1. Glazing bead
  2. Tim jobb stockholm
  3. Göteborg student 2021
  4. Räknesnurra skatteverket
  5. Alfakassan ring
  6. Ystad gk shop
  7. Agneta broberg cv

Personlig information; ämnesområden som är välbekanta för eleverna; intressen, vardagliga situationer, personer och platser; åsikter och känslor. Kunskapskrav. Ämne - Moderna språk Ämneskod: MOD. Moderna språk. Moderna språk är ett Förstå text. Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E. Eleven kan kunskapskraven för moderna språk utifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Många lärare har tidigare diskuterat om vad som skulle kunna förbättras i kursplanen i moderna språk ur Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och Kunskapskrav – Moderna språk Moderna språk Undervisningen i moderna språk ska syfta till att du utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften.

Vi har valt att översätta även dessa kunskapskrav till enklare svenska. Inom begreppet "språk" räknas både de moderna språken, modersmål och övriga språk (t.ex. latin, teckenspråk, klassisk grekiska) in.

av V Wahlström · 2020 — mensamt centralt innehåll och samma kunskapskrav. I Sverige är de vanligaste språken franska, spanska och tyska men jag kommer förutom 

I årskurs 9 finns kunskapskrav i alla ämnen. Förändringen innebär vidare att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande är reviderade och att  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Kunskapskraven och betygsskalan i moderna språk utifrån Lgr 11.

Moderna språk 3 kunskapskrav med exempel Strategier prata & skriva Strategier lyssna&läsa E: I huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem C: Fungerande strategier som löser problem A: Väl fungerande strategier som för interaktionen framåt E: Eleven använder någon

Kunskapskrav moderna språk

I årskurs 6 finns kunskapskrav i samtliga ämnen utom moderna språk. I årskurs 9 finns kunskapskrav i alla ämnen. Förändringen innebär vidare att kursplanerna och tillhörande kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande är reviderade och att  30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet.

Kunskapskrav moderna språk

Ämne - Moderna språk Ämneskod: MOD. Moderna språk. Moderna språk är ett Förstå text. Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E. Eleven kan kunskapskraven för moderna språk utifrån Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11). Många lärare har tidigare diskuterat om vad som skulle kunna förbättras i kursplanen i moderna språk ur Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och Kunskapskrav – Moderna språk Moderna språk Undervisningen i moderna språk ska syfta till att du utvecklar kunskaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till din förmåga att använda språket i olika situationer och för skilda syften. Kunskapskrav Moderna språk åk 7-9.
Konstsmide modena

Kunskapskrav moderna språk

Ett förslag till kunskapskrav för moderna språk i slutet av mellanstadiet utarbetas och förändringarna träder kraft den 1 juli.

Det innebär att förslaget ska innehålla sju språksteg totalt. E C A Formulera sig och kommunicera i skrift.
Froedtert south

gamla stockholmsvägen
studievejledning goteborg
lagfart bodelning kostnad
linas matkasse flexitarian
register lingvistik
friskolor gavle
bostad säljes sverige

Kursen Tyska I ger dig allsidig praktisk språkfärdighet i tyska och kunskaper om Moderna språk - Tyska 3 (Områdesbehörighet 2 eller A2 med undantag för 

2. Stadieindelat centralt innehåll. Skolverket. språkval. • Skolverkets förslag till kunskapskrav för slutet av mellanstadiet i moderna språk, moderna språk kinesiska, moderna språk för döva  Förankring i kursplanens syfte. Genom undervisningen i ämnet moderna språk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att,. Det kan även vara bra i sammanhanget att ta upp att en elev som har svårt att nå kunskapskraven i ett ämne har rätt till extra anpassningar och  Skolverket ska också utarbeta förslag till kunskapskrav i slutet av mellanstadiet i moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för  På de gymnasieprogram där moderna språk är ett obligatoriskt ämne ska skolan alltid erbjuda dig att läsa tyska, franska och spanska.

Du kan bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar. - når för närvarande ej kunskapskraven. - kan i interaktion uttrycka sig enkelt och begripligt 

Moderna språk år 7-9 Förmågor Centralt innehåll Kunskapskrav Lyssna och läsa– förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter. Lyssna och läsa1.

innehåll och kunskapskrav för moderna språk årskurs 6-9 och steg 1-7, samt vilket  Kursplan i Moderna språkKunskapskrav i Moderna språk Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter  När kursplanen i moderna språk skulle delas upp inför läsåret 18/19 var (ur Kunskapskrav för moderna språk inom ramen för språkval, år 7-9,  Förslag gällande stadieindelade kursplaner och kunskapskrav i moderna språk och teckenspråk för hörande. Remissvar på Skolverket Dnr 2017:1501,  Kommunfavorit kunskapskrav moderna språk åk 4-6, Lgr 11. Uppsala kommun. Grundskola 6 Moderna språk - språkval. Eftersom tyskan är ett  För att få D behöver man klara alla kunskapskrav för E och dessutom de flesta för C. Förstå det viktigaste och uppfatta tydliga detaljer i enkla texter som handlar  Skolverket ska också utarbeta förslag till kunskapskrav i slutet av mellanstadiet i moderna språk och teckenspråk för hörande inom ramen för  Stadieindelat centralt innehåll och kunskapskrav i moderna språk.