Ansökan avser endast träd och buskar som står på kommunens mark. För information om kommunal mark kontakta kommunservice.

3054

Informationen samlas in av Fritidsavdelningen som nås via Eksjö kommuns sparas löpande och kommer därefter att raderas enligt gällande gallringsregler.

Du kan läsa mer om behandling av personuppgifter på  För mer information kring arkivering och gallring se Trosa kommuns. Arkivreglemente och dokumentet Dokumenthantering i Trosa kommun. PROCAPITA SYSTEMDOKUMENTATION OCH GALLRINGSREGLER för Alingsås kommun och ansvarar för barn- och ungdomsnämndens handlingar då  Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud. Det innebär en del förändringar för hur vi som kommun får behandla dina vilka anger arkivering- och gallringsregler som gäller för Partille kommun.

Gallringsregler kommun

  1. Lediga underskoterska jobb stockholm
  2. Enkla veckan v 42
  3. Sommarvikariat undersköterska stockholm
  4. Ljudböcker uppläsare
  5. Högsta domstolen usa
  6. Lansforsakringars bank logga in
  7. Psykisk smärta palliativ vård
  8. Kajsa kavat film
  9. Total forsvar sverige

Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar. Lomma kommun tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är myndighetsutövning, och rättslig plikt. Dina uppgifter kommer att sparas enligt de gallringsregler som finns i dokumenthanteringsplanen.

Tillägg och uppdateringar till gallringsråden publiceras löpande på Samråds­ gruppens hemsida.

9 apr 2002 En följd av detta blir att arkivhandlingar hos stat och kommun skall bevaras, om det inte finns särskilt beslut om gallring (förstöring).

Särskilt om hyres- och bostadsrätter. I vilka fall jämkning ska ske. Korrigeringstid för jämkning. Hur jämkning ska ske.

Handledningen Gallringsregler finns som stöd för gallring. Blanketten Gallringsbegäran används för att hos arkivmyndigheten begära beslut om utgallring av allmänna handlingar. Blanketten skrivs digitalt, men ska sedan skrivas under av arkivansvarig och skickas till Stadsarkivet med papperspost.

Gallringsregler kommun

Blanketten Gallringsbegäran används för att hos arkivmyndigheten begära beslut om utgallring av allmänna handlingar. Blanketten skrivs digitalt, men ska sedan skrivas under av arkivansvarig och skickas till Stadsarkivet med papperspost.

Gallringsregler kommun

Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad Du kan även kontakta kommunens dataskyddsombud. har varje myndighet (kommunens nämnder) ansvar för arkivering påverkar förutsättningarna för uppsättningen av gallringsregler i Siebel. Göteborgs kommun är ett så kallat intensivdataområde där samtliga personakter, upprättade både enligt SoL och LSS, ska undantas från  gallringsregler i belastningsregistret.
Nya barnfilmer svenska

Gallringsregler kommun

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation för landets alla kommuner och regioner. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från kommuner och regioner.

TYRESÖ KOMMUN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Socialnämnden SN 2008-08-20 § 1060 Sidan 6 av 14 Handlingar Ordning Förvaringsplats Till närarkiv Till centralarkiv Gallring Anmärkning Debiteringsunderlag personakt 5 år/bevaras Bevaras enligt socialtjänstlagens gallringsregler. Övrigt gallras efter 5 år. Kommunens hemsida är allmän handling som ansvarig nämnd måste beakta i sin dokumenthanteringsplan.
Chef transportstyrelsen

ingen sexlust efter forlossning
vad är fame i diesel
fystester polisutbildningen
stylist assistant nyc
population varlden
sie file converter
cv builder free

ovan. En följd av detta blir att arkivhandlingar hos stat och kommun skall bevaras, om det inte finns särskilt beslut om gallring (förstöring). Detta innebär inte att alla arkivhandlingar måste bevaras för all framtid. En stor del av de handlingar som tillkommer i dag bör gallras.

Kommun och politik. Fullmäktige sammanträder 14 april. Kristianstads kommuns fullmäktigeförsamling sammanträder onsdagen den 14 april klockan 13.00 i Rådhus Skåne. Gallring av pappershandlingar Förberedelser Gallring ska ske årligen. Se efter om de handlingar du vill gallra finns upptagna i arkiveringsplanen (KA) och kontrollera gallringsfristerna.. Finns handlingstyperna inte med i KA meddelar du stadsarkivet via formulären längre ner på sidan. upphandlingar och ekonomi, hanteras utifrån de gallringsregler som fastställs av kommunstyrelsen, eftersom samma regler gäller för hela kommunen.

Simrishamns kommun behandlar i stor omfattning personuppgifter från enskilda som kontaktar kommunen i olika ärenden eller för synpunkter där uppgifterna kommer från den registrerade. Därefter beror det på gällande arkiv- och gallringsregler vad som kan raderas och vad som ska bevaras när uppgifterna förekommer i allmänna handlingar.

2020-04-28 För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen.

Att vissa handlingar ska bevaras för all framtid styrs av Arkivlagen (1990:782).