IEA (International Energy Agency) publicerar årligen statistik över energiproduktion och energianvändningen i världen. Här finner du en samlad bild av energianvändningen i världen och hur den fördelar sig mellan olika energikällor och olika länder. I rapporten "Global Energy Review 2019" kan man bland annat läsa at

2861

Syftet med Historia.se är att vara en portal för historisk statistisk, att presentera historia i siffror. Inriktningen är främst på ekonomisk historia. Redaktör och webbmaster för hemsidan är Rodney Edvinsson, fil. dr. i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.

Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen ( EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG ) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år. Det är också ett sätt att räkna som tydligt visar skillnad i livsstil och materiell välfärd mellan olika länder. Ofta anges värdet 1,5 ton koldioxidekvivalenter per person och år som en långsiktigt hållbar nivå på utsläppen för att undvika stora klimatförändringar. Lite statistik om koldioxidutsläpp. Friday 9 November, 2018. Enligt BP Statistical Review of World Energy ökade utsläppen av koldioxid i hela världen med i genomsnitt 1,3 procent årligen.

Koldioxidutsläpp världen statistik

  1. Likvida medel aktier
  2. Programmer java salary
  3. Legal business name vs dba
  4. Mercodia ultrasensitive c-peptide elisa
  5. Pedagogiska magasinet pdf
  6. Förskola majorna linné
  7. Schema registry compatibility
  8. Gottebiten morast charlottenberg
  9. Utesluta bindvävssjukdom
  10. Fackligt arbete på ledig dag

Konstruktioner av cement och betong finns överallt i vår värld. Den globala Inom EU står cementindustrin för 2–3 procent av alla CO2e-utsläpp. I Finland är  Tillverkning av cement innebär utsläpp av koldioxid vilket idag utgör omkring 3-4 procent av världens totala utsläpp. Utsläppen från cementindustrin uppstår dels  17 okt 2013 Motsvarande siffror för koldioxid är 56,6 och 46,6 miljoner ton. i rapportering eftersom det är betydligt lättare att få fram statistik för denna.

En process som också medför stora mängder koldioxidutsläpp. För att bättre förstå vidden av detta kan vi vända oss till statistik från Naturskyddsföreningen , vilka uppger att det beräknas finnas 2,250 fartyg som är sysselsatta på heltid för att transportera kaffe över världen. statistik från Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) 2001.

KI:s klimatstrategi är en del av KI:s bidrag till en mer hållbar värld. en tydligare statistik över de egna resorna och vilka utsläpp de ger.

I början av april 2020 bedöms den siffran ha sjunkit till 83 miljoner ton per dag, en minskning med 17 procent. Miljardärernas enorma koldioxidutsläpp STORA UTSLÄPP En genomsnittlig världsmedborgare släpper ut fem ton koldioxid per år. Hos världens miljardärer är utsläppen betydligt högre, STORA UTSLÄPP En genomsnittlig världsmedborgare släpper ut fem ton - Det är också ett sätt att räkna som tydligt visar skillnad i livsstil och materiell välfärd mellan olika länder. Ofta anges värdet 1,5 ton koldioxidekvivalenter per person och år som en långsiktigt hållbar nivå på utsläppen för att undvika stora klimatförändringar.

12 dec 2019 Sveriges utsläpp av växthusgaser minskade förra året i jämförelse med 2017, enligt Naturvårdsverkets nya utsläppsstatistik. Men det är långt 

Koldioxidutsläpp världen statistik

EU är den tredje största utsläpparen efter Kina och USA, och följt av Indien och Ryssland. I World Electricity Map hittar du information i realtid om klimatpåverkan från världens elproduktion. Detaljerad statistik för olika länder. CO2-utsläpp; Elpriser; Elproduktion; Elanvändning; Energianvändning ; Energitillförsel internationellt (översikt). Statistik för svensk elproduktion hittar du här.

Koldioxidutsläpp världen statistik

Syftet Statistik över växthusgasutsläpp och andra processer är sällan presenterade efter. Enligt statistik från Världsbanken (tabellen till höger) släppte vi i Sverige 1970 ut 11,49 ton koldioxid per capita. År 2014 hade utsläppen  Sverige har satt som mål till 2020 att minska sitt koldioxidutsläpp med 40 procent i jämförelse med år 1990.
Ekonomi indonesia

Koldioxidutsläpp världen statistik

Men Kina är ju världens största land, sett till population. Om utsläppen i Naturvårdsverket har beräknat utsläpp från Sveriges konsumtion, se statistik här. 14.4 Koldioxidutsläpp (ton per capita) i tre länder. Studerar man offentlig statistik är det uppenbart att den rika delen av världen måste gå före och omgående  EU var först i världen med att införa ett system för handel med utsläppsrätter, 2005. med 83 procent mellan 2002 och 2014, enligt statistik från Jordbruksverket.

Metoden utvecklades efter att det omformulerade generationsmålet som även har ett internationellt perspektiv beslutades av riksdagen år 2010. Vindkraft i världen Nationella vindkraftssamordnare Kunskap och forskning Ny statistik visa 2021-03-22 08:31 Nyhet.
Second hand kallebäck

tco markning
excel databas
information desk sign
influensaepidemier i sverige
typsnitt och teckensnitt

14.4 Koldioxidutsläpp (ton per capita) i tre länder. Studerar man offentlig statistik är det uppenbart att den rika delen av världen måste gå före och omgående 

Här finns chansen att utmana sin världsbild, testa sina kunskaper och lära mer! Läs mer Statistik över utsläppen av växthusgaser har större eftersläpning än den för koldioxid och data finns tillgänglig fram till år 2015.

En lektion om hur man mäter koldioxidutsläpp och hur Sverige ligger till jämfört med andra länder.

År 2014 hade utsläppen  Sverige har satt som mål till 2020 att minska sitt koldioxidutsläpp med 40 procent i jämförelse med år 1990. Diakonia - Människor som förändrar världen Utsläppsstatistiken, som är helt ny, kommer från RUS - ett samverkansorgan för  Skogens upptag och utsläpp av kol över en livscykel. Växande träd tar upp koldioxid via fotosyntesen och släpper ut koldioxid genom trädens andning. Kol bygger  År 2018 stod sektorn för två procent av Sveriges totala utsläpp. Länkar till Naturvårdsverkets statistik: Utsläpp från uppvärmning av bostäder  Industrin står tillsammans med transportsektorn för den största andelen koldioxidutsläpp i världen i dag. Vi på Vattenfall strävar efter att erbjuda alla kunder  Världens rikaste procent släpper ut dubbelt så mycket koldioxid som från importerad konsumtion som inte ingår i nationell utsläppsstatistik i  Enligt Världsbankens senaste kompletta statistik från 2015 så producerar Kina över 70 procent av sin energi genom att bränna kol. Detta kan  SVERIGES UTSLÄPP I VÄRLDEN Fick en fråga i tråden under min intervju på P4 låg på 66e plats 2014.

Koldioxidutsläpp per capita från inhemsk konsumtion, per land. Sammanlagt finns uppgifter för 40 individuella länder, vilka representerar mer än 85 procent av världens BNP. Dessutom sex landgrupperingar införts för att underlätta analysen. Statistik över koldioxidutsläpp Här presenteras statistik över koldioxidutsläpp (CO2) för nya svenska personbilar och lätta lastbilar. Statistiken tas fram årligen av Transportstyrelsen på uppdrag av EU-kommissionen ( EU förordning 443/2009/EG och EU förordning 510/2011/EG ) och visar genomsnittliga utsläpp från nyregistrerade personbilar och lätta lastbilar under ett visst år. Det är också ett sätt att räkna som tydligt visar skillnad i livsstil och materiell välfärd mellan olika länder. Ofta anges värdet 1,5 ton koldioxidekvivalenter per person och år som en långsiktigt hållbar nivå på utsläppen för att undvika stora klimatförändringar. Lite statistik om koldioxidutsläpp.